+36 42 210 500 +36 42 210 001 - NYÍRTELEK PETŐFI 28 4461 - TELEPÜLÉSÜNKÖN TÉRFIGYELŐ KAMERARANDSZER MŰKÖDIK. kapcsolat@nyirtelek.hu

NYÍR-TEL-SZOL KFT

A NYÍR-TEL-SZOL KHT (Nyírteleki Településüzemeltetési és Szolgáltató Közhasznú Társaság)

  1. július 7-én került bejegyzésre Cg.15-14-000135.

Alapítója a Nyírtelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (4461. Nyírtelek, Petőfi S. u. 28) képviseli: Szekeres József polgármester.

A 2009. 01.01. napjától a 2006.IV.tv.365.§ (3) bekezdése szerinti átalakulási kötelezettségnek eleget téve 2009. február 13.-tól Nonprofit  Korlátolt Felelősségű Társaságként működik tovább.

Cg.: 15-09-073869

Adószám: 21800630-2-15

A társaság elsődleges céljai, működése, a társaság tevékenységi körei:

Az alapító okirat alapján a társaság olyan közfeladatot lát el, amely törvény vagy törvény felhatalmazás alapján más jogszabály rendelkezései szerint valamely állami szervnek vagy a helyi Önkormányzatnak kell gondoskodnia.

Létrehozásának elsődleges célja hogy biztosítsa Nyírtelek közigazgatási területén a  helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-a vonatkozó rendelkezései szerinti közszolgáltatásokat.

A célok elérése érdekében önkormányzati támogatással és pályázatokon való részvétellel, pályázatok benyújtásával teremti meg a működtetéséhez és a feladatok elvégzéséhez szükséges anyagi fedezetet.

A társaság törzstőkéje 3.000.000.- Ft

A társaság határozatlan időtartamra alakul. Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

A társaság szervezete:

A társaságnál taggyűlés nem működik a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő Testülete dönt.

A társaság ügyeinek vezetésére ügyvezetőt nevez ki.

Jelen ügyvezető: Kovács László

Feladatait munkaviszony keretei között látja el. Hatáskörébe tartozik a társaság képviselete, éves terv előkészítése, a mérleg és vagyonkimutatás elkészítése, üzletpolitika kialakítása, stb.

A társaságnál állandó könyvvizsgáló működik.