+36 42 210 500 +36 42 210 001 - NYÍRTELEK PETŐFI 28 4461 - TELEPÜLÉSÜNKÖN 0-24 ÓRÁS TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER MŰKÖDIK. [email protected]

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 43. §. (2) bekezdése alapján a Képviselő-testületet ülésre összehívom.

Az ülés ideje: 2019. április 23. (kedd) 17.30 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

NAPIREND

1./ Előterjesztés a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, Külterületi helyi közút fejlesztése és az önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagép beszerzése” (Határ út) című pályázat közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadására.

Előadó: Szekeres József polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi- Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság

2./ Előterjesztés Nyírtelek Város Önkormányzata belterületi útfelújítás (Bem apó utca) pályázatának megtárgyalására.

Előadó: Szekeres József polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi- Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság

3./ Előterjesztés belterületi utak karbantartásának megtárgyalására.

Előadó: Szekeres József polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi- Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság

4./ ElőterjesztésÖnkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati kiírásra pályázat beadásának megtárgyalására.

Előadó: Szekeres József polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi- Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság

5./ Egyebek

Nyírtelek, 2019. április 17.

Szekeres József

polgármester

Languages »
Megszakítás