+36 42 210 500 +36 42 210 001 - NYÍRTELEK PETŐFI 28 4461 - TELEPÜLÉSÜNKÖN 0-24 ÓRÁS TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER MŰKÖDIK. [email protected]

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 43. §. (2) bekezdése alapján a Képviselő-testületet ülésre összehívom.

Az ülés ideje: 2019. május 28. (kedd) 17.30 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

NAPIREND

1./ Nyírtelek Város Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalására.

Előadó: Szekeres József polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi- Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság

2./ Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előadó: Szekeres József polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi- Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság

3./ Előterjesztés Nyírtelek Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására.

Előadó: Szekeres József polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi- Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság

4./ Beszámoló a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi tevékenységéről.

Előadó: Szekeres József polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi- Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság

5./ Előterjesztés a Nyír-Tel-Szol Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának megtárgyalására.

Előadó: Szekeres József polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi- Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság

6./ Előterjesztés Nyírtelek Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2018. évi átfogó értékelésének elfogadására.

Előadó: Szekeres József polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi- Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság

7./ Előterjesztés Nyírtelek Város Local Agenda 21 – Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának felülvizsgálatára.

Előadó: Szekeres József polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi- Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság

8./ Egyebek

Nyírtelek, 2019. május 24.

Szekeres József

polgármester

 

Languages »
Megszakítás