+36 42 210 500 +36 42 210 001 - NYÍRTELEK PETŐFI 28 4461 - TELEPÜLÉSÜNKÖN 0-24 ÓRÁS TÉRFIGYELŐ KAMERARANDSZER MŰKÖDIK. kapcsolat@nyirtelek.hu

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 43. §. (2) bekezdése alapján a Képviselő-testületet ülésre összehívom.

Az ülés ideje: 2019. szeptember 17. (kedd) 17.30 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

NAPIREND

1./ Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előadó: Szekeres József polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi- Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság

 

2./ Előterjesztés közmeghallgatás időpontjának kitűzésére.

Előadó: Szekeres József polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi- Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság

 

3./ Előterjesztés Nyírtelek Város Önkormányzat 2019-2024. évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadására.

Előadó: Szekeres József polgármester

Véleményezi: Ügyrendi- Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság

 

4./ Előterjesztés a TOP-2.1.2-15 kódszámú „Zöld város kialakítása” című pályázat megvalósítása kapcsán közbeszerzési feladatok ellátására ajánlattevők meghívására.

Előadó: Szekeres József polgármester

Véleményezi: Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság

 

5./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához való csatlakozásra.

Előadó: Szekeres József polgármester

Véleményezi: Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság

 

 6./ Egyebek

 

Nyírtelek, 2019. szeptember 12.

Szekeres József

polgármester