+36 42 210 500 +36 42 210 001 - NYÍRTELEK PETŐFI 28 4461 - TELEPÜLÉSÜNKÖN 0-24 ÓRÁS TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER MŰKÖDIK. [email protected]

Az ülés ideje: 2019. november 19. (kedd) 17.30 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

NAPIREND

1./ Előterjesztés Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.13.) számú önkormányzati rendelet módosítására.

Előadó: Szekeres József polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi-, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság

2./ Előterjesztés Nyírtelek Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására.

Előadó: Szekeres József polgármester

Véleményezi: Ügyrendi-, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság

3./ Előterjesztés a TOP-2.1.2-15 kódszámú „Zöld város kialakítása Nyírtelken” tárgyú pályázat közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések meghozatalára.

Előadó: Szekeres József polgármester

Véleményezi: Ügyrendi-, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság

4./ Előterjesztés Nyírtelek Város Önkormányzata 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosítására.

Előadó: Szekeres József polgármester

Véleményezi: Ügyrendi-, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság

5./ Előterjesztés a Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalására.

Előadó: Szekeres József polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

 Ügyrendi-, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság

6./ Előterjesztés a Biztos Kezdet Gyermekház használati jogának megtárgyalására.

Előadó: Szekeres József polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi-, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság

7./ Előterjesztés a 70. életévet már betöltött és 2019. december 31-ig betöltő személyek és a súlyos fogyatékkal élő személyek karácsonyi élelmiszercsomagban való részesítésének    megtárgyalására.

Előadó: Szekeres József polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi-, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság

8./ Előterjesztés a polgármester 2019. évi időarányos szabadságolási ütemtervének jóváhagyására.

Előadó: Szekeres József polgármester

Véleményezi: Ügyrendi-, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság

9./ Előterjesztés a Társulási Tanácsok tagjának delegálásáról.

Előadó: Szekeres József polgármester

Véleményezi: Ügyrendi-, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság

10./ Egyebek

Zárt ülés

11./ Előterjesztés a nyírteleki 1727 hrsz-ú településközponti ingatlan értékesítésére.

Előadó: Szekeres József polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi-, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság

Nyírtelek, 2019. november 15.

Szekeres József

 polgármester

Languages »
Megszakítás