+36 42 210 500 +36 42 210 001 - NYÍRTELEK PETŐFI 28 4461 - TELEPÜLÉSÜNKÖN 0-24 ÓRÁS TÉRFIGYELŐ KAMERARANDSZER MŰKÖDIK. kapcsolat@nyirtelek.hu

NYÍRTELEKI KASTÉLYKERT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2020/2021-ES NEVELÉSI ÉVRE

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.

Az Emberi Erőforrások Minisztere -a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020.(III.25.) EMMI határozatában (továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

A szülők, törvényes képviselők először tájékozódjanak, hogy melyik a lakóhelyük szerinti kötelező felvételt biztosító óvoda. Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton, telefonon vagy – különösen indokolt esetben személyesen jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17. napjáig, melyhez Nyírtelek Város honlapján szándéknyilatkozat nyomtatvány található.

A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák az óvodai beiratozásokat 2020. április 2. és 2020. április 20. között tarják meg a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel. A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvoda vezetője a gyermek óvodába történő felvételéről 2020. április 20. napjáig dönt és erről írásban értesíti a szülőket, valamint az érintett gyermek kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. Amennyiben Ön a gyermekét a kötelező felvételt biztosító (körzetes) óvodába kívánja beíratni jelenleg nincs teendője. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor. A gyermek felévételét követően a felvételről írásban értesíti az óvoda az érintett szülőt, valamint a gyermeket be kell jelenteni a KIR személyi nyilvántartásába.

Felhívjuk a szülők figyelmét arra is, hogy amennyiben a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, akkor az óvodának eljuttatott szándéknyilatkozatok alapján a beiratkozások időpontjára vonatkozóan az óvoda beosztást készít, amelyről az érintett szülőket tájékoztatja.

A kötelező felvételt biztosító óvoda a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.

NYÍRTELEK VÁROS TERÜLETÉN ÁLLANDÓ LAKCÍMMEL RENDELKEZŐ GYERMEKEK KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ ÓVODA:

NYÍRTELEKI KASTÉLYKERT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

4461 Nyírtelek Iskola u. 2

NYÍRTELEKI KASTÉLYKERT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

ESZTERÁG TAGÓVODA

Nyírtelek, Petőfi u. 44.

NYÍRTELEKI KASTÉLYKERT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

MANÓKERT TAGÓVODA

Nyírtelek, Belegrád 15.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy az óvoda az Oktatási Hivatal által megküldött óvodára kötelezettek listáját használhatja. A névsor a 2020. augusztus 31.-ig harmadik életévüket betöltő gyermekeket tartalmazza.

Kérünk minden szülőt, akinek gyermeke 2020. szeptember 01. és 2020. december 20.-a között betölti a kettő és fél, illetve három évet, és szeretné, hogy a 2020/2021-es nevelési évben óvodai nevelésben részesüljön, akkor a fent megjelölt időpontig telefonon, vagy e-mailen jelezze, írassa be az óvodába.

A beíratási szándékát kérjük telefonon  2020. április 02. – 2020. április 20.-ig    800-1200óra között jelezze.

Telefon:   06 42 210 030 

E-mail:      kastelykertovi@gmail.com

Tájékoztatjuk, hogy a felvétellel kapcsolatos tudnivalókról az Oktatási Hivatal a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1c) bekezdése alapján értesítést küld az érintettgyermekek lakcímére is postai úton. A postai értesítések a kézbesítési időtől függően várhatóan 2020. április 6-10. között fognak megérkezni.

Fontos információk:

1./ Mi a teendőm, ha szeretném engedélyeztetni gyermekem óvodakezdésének elhalasztását?

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

2./ Mi a teendőm, ha gyermekem bölcsődés, és még további egy évig a bölcsődében marad?

A bölcsődéknek legkésőbb 2020. április 15-éig jelezniük kell az Oktatási Hivatal számára, ha az óvodaköteles korba lépő gyermek a jogszabályokban meghatározott esetben további egy évig bölcsődei ellátásban vesz részt, és nem kezdi meg az óvodai nevelést. Ha gyermeke is érintett, kérjük, hogy mielőbb egyeztessen a gyermekét ellátó bölcsődével, hogy a szükséges bejelentést megtették-e a Hivatal felé, Ön pedig ne jelentkeztesse gyermekét ebben a beiratkozási időszakban óvodába.

3./ Mi a teendőm, ha éppen külföldön élünk vagy költözünk, ezért gyermekem nem kezdi meg Magyarországon az óvodai nevelést?

A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese oldalról közvetlenül. A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.

BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS

NYÍRTELEKI KASTÉLYKERT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2020/2021-es nevelési év

A bölcsődei beiratkozás a 2020/2021-es nevelési évre a veszélyhelyzetre való tekintettel elektronikus úton és telefon történik.

Gyermeke bölcsődei ellátásra való igényét az alábbi időpontban teheti meg:

  1. április 06 – 2020. április 20.-ig, 800-1200 óra között

telefon:   06 42 201-030, 06/30  930-3627   E-mail: kastelykertovi@gmail.com