+36 42 210 500 +36 42 210 001 - NYÍRTELEK PETŐFI 28 4461 - TELEPÜLÉSÜNKÖN 0-24 ÓRÁS TÉRFIGYELŐ KAMERARANDSZER MŰKÖDIK. kapcsolat@nyirtelek.hu

TÁJÉKOZTATÓ A VESZÉLYHELYZET ALATTI ENGEDÉLYKÖTELEZETTSÉGRŐL, VALAMINT AZ ELLENŐRZÖTT BEJELENTÉSRŐL

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/jarvany-miatt-tovabb-egyszerusiti-kormany-lakossagi-es-vallalati-ugyintezest

Jogszabály: a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet.

Megjelent a Magyar Közlöny 2020. évi 104. számában:

https://magyarkozlony.hu/

Nyírtelek Város Polgármesteri Hivatalához 2020. május 18. napjától az engedélyköteles tevékenység bejelentése az alábbi email címre történik:

ellenorzottbejelentes@nyirtelek.hu

A beérkező bejelentésről az ügyfél részére emailben automatikus visszaigazolás érkezik.

Az ellenőrzött bejelentés (a továbbiakban: bejelentés) elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül az ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap útján, általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján valamint e-mail útján megtett bejelentés is.

Ha jogszabály az Ákr. szerinti kérelemre induló eljárásban a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is ezen az úton kerülhet sor.

Az ügyfél az engedélyköteles tevékenység a bejelentéstől számított nyolc napon belül értesítést kap a jegyzőtől, hogy a tevékenység végezhető.

A nyolc napos határidőbe nem számít bele az a nap, amelyen a bejelentés a hatósághoz megérkezik.

Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen az eljáró hatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

A bejelentésnek tartalmaznia kell az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat. A bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit is, kivéve azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró.

Az ügyfélnek a nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésében nyilatkoznia kell, egyidejűleg előadva azokat a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban együtt: díj) 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha e rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.

Ha az engedélyezésben szakhatóság vesz részt, az eljáró hatóság a bejelentést a szakhatóság részére továbbítja. Ebben az esetben a tevékenység a bejelentéstől számított tizenkét napon belül közölt értesítést követően gyakorolható

Nyírtelek, 2020. május 13.

Bartovics Norbert

jegyző