+36 42 210 500 +36 42 210 001 - NYÍRTELEK PETŐFI 28 4461 - TELEPÜLÉSÜNKÖN 0-24 ÓRÁS TÉRFIGYELŐ KAMERARANDSZER MŰKÖDIK. kapcsolat@nyirtelek.hu

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §. alapján a Képviselő-testületet ülésre összehívom.

Az ülés ideje: 2020. július 14. (kedd) 07:30 óra.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

NAPIREND

1./ Előterjesztés a TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00007 kódszámú, ”Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése Nyírteleken” című pályázati projekt közbeszerzési feladatainak ellátására beérkezett árajánlatok eredményhirdetésére.

Előadó: Szekeres József polgármester

2./ Előterjesztés a NYÍR-TEL-SZOL Nonprofit Kft. részére működési pénzeszköz átadás megtárgyalására.

Előadó: Szekeres József polgármester

3./ Egyebek

Zárt ülés

4./ Előterjesztés kitüntető címek adományozására.

Előadó: Szekeres József polgármester

Nyírtelek, 2020. július 10.

Szekeres József

polgármester