+36 42 210 500 +36 42 210 001 - NYÍRTELEK PETŐFI 28 4461 - TELEPÜLÉSÜNKÖN 0-24 ÓRÁS TÉRFIGYELŐ KAMERARANDSZER MŰKÖDIK. kapcsolat@nyirtelek.hu

Felhívás

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére

a 2021/2022. tanév tanítási szüneteinek időtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés biztosítása céljából

Nyírtelek Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes ebédet biztosít a szülő, törvényes képviselő kérelmére bölcsődés, azaz öt hónapos kortól a 18. életév betöltéséig a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére az alábbiak szerint:

A 2021/2022. tanév tanítási szüneteinek időtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetősége:

A szünidei étkezést igényelhetik azon hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, akinek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a jogszabályokban meghatározottak szerint fennáll.

A 2021/2022. tanév tanítási szüneteinek időtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időtartama:

  1. október 25., 26., 27., 28., 29., (iskolai őszi szünet 5 munkanapja)
    2021. december 22., 23., 27., 28., 29., 30., 31. (iskolai téli szünet 7 munkanapja
  2. április 14., 15., 18., 19. (iskolai tavaszi szünet 4 munkanapja)

A 2021/2022. tanév tanítási szüneteinek időtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének módja:

„Nyilatkozat a Gyvt.21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésű nyomtatvány kitöltése, aláírva az ellátást igénylő szülő, más törvényes képviselő részéről.

A bölcsődés és óvodás korú gyermek esetén a szünidei gyermekétkeztetés a következő időszakra vehető igénybe: a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon.

Diétás étrend – az intézményi gyermekétkeztetéshez hasonlóan – szakorvosi igazolással alátámasztva igényelhető!