+36 42 210 500 +36 42 210 001 - NYÍRTELEK PETŐFI 28 4461 - TELEPÜLÉSÜNKÖN 0-24 ÓRÁS TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER MŰKÖDIK. [email protected]

NYÍRTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE PÁLYÁZATI KIÍRÁSA CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

a Helyi civil szervezetek önkormányzati támogatásának rendjéről szóló 9/2016. (V.10.) önkormányzati rendelet alapján.

1.) A pályázat célja:
Pályázat alapján a civil szervezetek részére támogatás nyújtható:
a)    a működési kiadásaik finanszírozásához,
b)    a szervezet által szervezett rendezvények, programok megvalósításához,

2.) A pályázat benyújtására jogosultak köre:

A Nyírtelek Város közigazgatási területén rendszeresen működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetek, amelyek az Önkormányzat közigazgatási területén székhellyel rendelkeznek és az Önkormányzat illetékességi területén működnek, feltéve, hogy az alapító okiratuknak (alapszabályuknak) megfelelő tevékenységet folytatnak.

 

3.) A pályázat tartalmi elemei, csatolandó dokumentumok:

A pályázatot Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) a Helyi civil szervezetek önkormányzati támogatásának rendjéről szóló 9/2016. (V.10.) önkormányzati rendelete 1/A és 1/B számú mellékletei szerinti pályázati adatlapon, az abban felsorolt mellékletekkel együtt 2 példányban kell benyújtani az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottsághoz (továbbiakban: Bizottság).

4.) A pályázati nyomtatványok elérhetősége:

A pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájában, valamint letölthető a www. nyirtelek.hu honlapról.

5.) A pályázati dokumentáció benyújtásának módja, helye és határideje:
A pályázatokat ajánlott postai küldeményként (4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor utca 28.) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájában lehet benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 28.

6.) Hiánypótlás:

Amennyiben az igénylés benyújtása hiányosan történt, a Bizottság írásban felhívja a kérelmezőt arra, hogy a felhívás kézbesítésétől számított 8 napon belül a hiányosságot pótolja. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást felhívás ellenére sem teljesíti, vagy nem határidőben teljesíti, a pályázat nem támogatható.

7.) A pályázat elbírálásának rendje és határideje és az eredményről történő értesítés módja, határideje, szerződéskötés:

A pályázatokat a Bizottság a pályázat benyújtási határidejét követő 30 napon belül megvizsgálja és indokolással ellátott javaslatot tesz a támogatás odaítélésére illetőleg annak összegére. A támogatásról a Képviselő-testület dönt. A pályázat eredményéről a döntést  követő 15 napon belül a pályázók írásban értesítést kapnak. Amennyiben a pályázó támogatásban részesül, a döntéssel egyidejűleg tájékoztatást kap a támogatási szerződés megkötésének tervezett időpontjáról.

8.) A támogatás igénybevételének módja, feltétele az elszámolható költségek köre és az elszámolás módja, határideje:

A támogatás igénybevételének módja, feltétele az elszámolható költségek köre és az elszámolás módja, határideje tekintetében az önkormányzati rendeleteben és a támogatási szerződésben meghatározottak az irányadók.

9.) Az ellenőrzés módja:

A civil szervezetek részére juttatott támogatások elszámolását a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi és véleményezi.

A pályázattal kapcsolatos egyéb – itt nem szabályozott – a Helyi civil szervezetek önkormányzati támogatásának rendjéről szóló 9/2016. (V.10.) önkormányzati rendelet szabályozza.

Szekeres József – Polgármester

Languages »
Megszakítás