+36 42 210 500 +36 42 210 001 - NYÍRTELEK PETŐFI 28 4461 - TELEPÜLÉSÜNKÖN 0-24 ÓRÁS TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER MŰKÖDIK. [email protected]

Az állam, az önkormányzat törekvései és a jelentkező szülő igények találkoztak, és szükségessé vált egy újabb bölcsődei csoport létrehozása, a bölcsődei egység bővítése, új telephely kialakítása. kialakítása.

A projekt az Eszterág Tagóvoda épületében kerülne megvalósításra, amely több szempontból is előnyös. Településünk szórtsága miatt a város ezen részén kialakított bölcsődei csoport

lehetővé tenné, hogy azon szülők is igénybe tudnák venni, akik a távolságok miatt eddig nem jutottak hozzá a szolgáltatáshoz. Amennyiben igénybe vehetnék hamarabb munkába tudnának állni, ezáltal javulna a családok életminősége. A bölcsődei csoport az óvoda épületében lenne, ami számos előnnyel jár.

Az egy irányítás alatt működő két intézmény típus nevelési elvei, szemlélete, valamint az erre épülő gyakorlat, a gyermekkép, a gyermekről vallott azonos gondolkodás egységesen működik.

Cél, hogy a bölcsődébe járó kisgyermek, ha átlép az óvodába, ne vegyen észre a személyiségét befolyásoló tényezők között (elsősorban a vele kapcsolatos attitűdök és bánásmód terén) – alapvető változásokat.

A másik csoportszobába, más tárgyi körülmények, más gyerekek és más felnőttek élménye természetes módon illeszkedik addigi életébe, a változásokat érdekesnek, kedvezőnek éli meg. E kontinuitás élményét a szülők számára is biztosítani kell. Mindez úgy valósul meg, hogy a két intézmény pedagógiai programja egymásra épül.

A munkába álló szülők, akár 20 hónapos kortól iskolába lépésig egy épületben vehetnék igénybe a bölcsődei és óvodai ellátást, ami egyrészt a családok számára nagymértékben megkönnyíti életük szervezését, másrészt pedagógiai, nevelési szempontokból is igen előnyös! A bölcsődei csoport kialakításával önkormányzatunk a családok meglévő jogos igényét szeretné kielégíteni, valamint további ösztönző hatást biztosítana a fiatalok Nyírteleken való letelepedéséhez, gyermekvállalási kedvéhez.

A cél megvalósításához pályázatot nyújtottunk be, mely az alábbiak szerint nyert:

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-1.4.1-19 jelű, Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00007 azonosító számon regisztrált, 2019. július 26. napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2020. május 04. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített.

A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Projekt fő helyszíne: 4461 Nyírtelek, Petőfi S. u. 50. Hrsz 1101/3

A Projekt összköltsége 95 000 000 Ft, azaz Kilencvenötmillió forint.

50% készültségi állapot – 2021.03.31.

100% készültségi állapot – 2021.08.31.

Languages »
Megszakítás