+36 42 210 500 +36 42 210 001 - NYÍRTELEK PETŐFI 28 4461 - TELEPÜLÉSÜNKÖN 0-24 ÓRÁS TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER MŰKÖDIK. [email protected]

Továbbra is érvényben van Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről szóló 6/2015 (III.17.) önkormányzati rendelete.

Az önkormányzati rendelet alapján az avar és kerti hulladék Nyírtelek teljes területén az alábbi szabályok betartásával égethető el:

A rendelet szerint:

Avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (megszáradt fű, falomb, fanyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél és egyéb
növényi maradványok)

A szabadtéri égetés szabályai:

Tüzet gyújtani és égetni csak olyan területen lehet, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

Közterületen égetni tilos.

Az égetés – kizárólag március 1-től május 31-ig és szeptember 1-től
november 30-ig, – vasárnap kivételével naponta reggel 8.00-11.00 óráig és
18.00-20.00 óráig megengedett.

Az égetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, vagy veszélyes hulladékot.

Az égetésre – a füstképződés csökkentése és a környező lakosok kímélete érdekében – száraz anyaggal, az időjárási viszonyokra figyelemmel kerülhet sor.

A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni.

A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz eloltható, illetve terjedése megakadályozható.

Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni.

A szabadtéri égetés a Nyírtelek város közigazgatási területére is érvényes, katasztrófavédelmi hatóság által elrendelt tűzgyújtási tilalom idején tilos!

Languages »
Megszakítás