+36 42 210 500 +36 42 210 001 - NYÍRTELEK PETŐFI 28 4461 - TELEPÜLÉSÜNKÖN TÉRFIGYELŐ KAMERARANDSZER MŰKÖDIK. kapcsolat@nyirtelek.hu
Szekeres József

Szekeres József

Polgármester

 • Tel: 06 42 210 001
 • Email: polgarmester@nyirtelek.hu
Dr. Bartovics Norbert

Dr. Bartovics Norbert

Jegyző

 • Jegyzői feladatok
 • Tel: 06 42 210 001
 • Email: jegyzo@nyirtelek.hu
Dr. Jármy Judit

Dr. Jármy Judit

Aljegyző

 • Egyéb hatósági ügyek, aljegyző
 • Tel: 06 30 300 0164
 • Email: jarmyjudit@nyirtelek.hu
Banka Nikoletta

Banka Nikoletta

Pénzügyi és Adóügyi Iroda - Irodavezető

 • önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előkészítésének szervezése, irányítása, elkészítése és továbbítása a Magyar Államkincstár felé,
 • Képviselő Testület részére előterjesztés készítése a költségvetési rendelet meghozatalára, módosítására, továbbá a zárszámadással kapcsolatos döntéshozatalra.
 • pályázatok és céljelleggel kapott pénzeszközök elszámolásának előkészítése,
 • önkormányzat normatíva igénylésének elkészítése, folyamatos figyelemmel kísérése,
 • a költségvetési gazdálkodás információs rendszerének működtetése, folyamatos könyvelés, naprakész adatszolgáltatás biztosítása, leltározás, selejtezés megszervezése, lebonyolítása, irányítása.
 • Tel: 06 30 332 6210
 • Email: banka.nikoletta@nyirtelek.hu
Szentpáliné Rudi Éva Erzsébet

Szentpáliné Rudi Éva Erzsébet

Pénzügyi és Adóügyi Iroda

 • Tel: 06 30 332 6210
 • Email: szentpaline@nyirtelek.hu
Tomasószkyné Vincze Lilla

Tomasószkyné Vincze Lilla

Pénzügyi és Adóügyi Iroda

 • Könyvelő
 • Tel: 06 30 332 6210
 • Email: vincze.lilla@nyirtelek.hu
Ésik Attila

Ésik Attila

Informatika

 • IT.
 • admin@nyirtelek.hu
Langné Müller Eszter

Langné Müller Eszter

Pénzügy

 • Pénzügy
 • Tel: 06 30 332 6210
 • Email: langne@nyirtelek.hu
Horváth-Bartovics Erika

Horváth-Bartovics Erika

Pénzügy

 • Pénzügyi iroda.
 • Tel: 06 30 332 6210
 • Email: bartovics.erika@nyirtelek.hu
Kádárné Bistyei Dóra

Kádárné Bistyei Dóra

Adóügyi ügyintéző

 • iparűzési adó, gépjárműadó
 • végrehajtás
 • könyvelés, pénzforgalmi könyvelés
 • adatszolgáltatás, jelentések
 • bevallások feldolgozása
 • nyilvántartások vezetése
 • egyenlegértesítő készítése
 • Tel: 06 30 605 7612
 • Email: ado@nyirtelek.hu
 • Email: kadarne@nyirtelek.hu
Sohajda Bettina

Sohajda Bettina

Pénzügyi és Adóügyi Iroda

 • iparűzési adó, gépjárműadó
 • végrehajtás
 • könyvelés, pénzforgalmi könyvelés
 • adatszolgáltatás, jelentések
 • bevallások feldolgozása
 • nyilvántartások vezetése
 • egyenlegértesítő készítése
 • Tel: 06 30 605 7612
 • Email: ado@nyirtelek.hu
 • Email: sohajda.bettina@nyirtelek.hu
Bistyei Erzsébet

Bistyei Erzsébet

Ügyiratkezelő

 • ügykezelési feladatok
 • az ügyiratok számítógépes nyilvántartása
 • az ügyiratok iktatása
 • selejtezéssel kapcsolatos feladatok
 • telefonközpont kezelése
 • Tel: 06 42 210 500
 • Email: bistyei.erzsebet@nyirtelek.hu
Suller-Andrejkovics Edina

Suller-Andrejkovics Edina

Közfoglalkoztatási ügyek

 • Közfoglalkoztatási ügyek, anyakönyvi ügyek, kereskedelmi ügyek
 • Anyakönyvvezető
 • Tel: 06 30 332 6126
 • Email: andrejkovics.edina@nyirtelek.hu
Debreceni Marianna

Debreceni Marianna

Hatósági ügyintéző

 • Hatósági ügyek
 • Tel: 06 30 332 6126
 • Email: debreceni.marianna@nyirtelek.hu
Kovács-Szalanics Nikoletta

Kovács-Szalanics Nikoletta

Jelenleg nem aktív profil.

Kovács Tímea

Kovács Tímea

Titkársági ügyintéző

 • Polgármester, jegyző munkájának segítése
 • Képviselő-testületi anyagok előkészítése
 • Testületi ülések jegyzőkönyv-vezetése
 • Elektronikus kapcsolattartás és ügyintézés a Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti osztályával
 • Nemzeti Jogszabálytár önkormányzati részének kezelése
 • Egyéb titkársági ügyek intézése
 • Tel: 06 42 210 001
 • Email: kovacs.timea@nyirtelek.hu
Török Irén

Török Irén

Gyámügyi ügyintéző

 • Jegyzői gyámhatósági feladatok
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • környezettanulmányok
 • hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
 • oktatással kapcsolatos feladatok
 • BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati támogatás
 • szociális ügyek
 • rendkívüli települési támogatás
 • hulladékszállítási díjkedvezmény
 • Termőföld haszonbérleti és adásvételi szerződéssel kapcsolatos jegyzői feladatok
 • Tel: 06 30 332 6195
 • Email: gyamugy@nyirtelek.hu
Pánczélné Antalóczi Ágnes

Pánczélné Antalóczi Ágnes

Műszaki ügyintéző

 • Építésügyi Szolgáltatási Pont feladatainak ellátása – információ szolgáltatás építésügyihatósági ügyintézés elősegítése céljából,
 • Ügyfelek részére előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása (telekalakítás, körny.-term. véd., villamosipari, katasztrófavéd., útügyi, stb. eljárásokhoz)
 • Hatósági megkeresésre szakhatósági állásfoglalások kiadása
 • Kormányhivatal által történt kijelölés alapján ügyek intézése
 • Kútfúrás engedélyezése
 • Településképi vélemény kiadása
 • Telephely létesítési eljárás
 • Közterület igénybevételének engedélyezése, bérleti szerződések megkötése
 • Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez történő hozzájárulás, tulajdonosi hozzájárulás,
 • Kapubejáró, útcsatlakozás engedélyezése
 • Igazolás terület felhasználásról, pályázathoz
 • Igazolás gépjármű tároláshoz
 • Adó- érték bizonyítvány
 • Egyéb műszaki ügyek
 • Kérelmek egyéb lakossági ügyekben: településszerkezeti terv módosítás,  infrasrtuktúra, stb
 • Tel: 06 30 332 6234, 06 42 525 136
 • Email: panczelne@nyirtelek.hu
Szuchánszki Rita

Szuchánszki Rita

Műszaki ügyintéző

 • Építésügyi Szolgáltatási Pont feladatainak ellátása – információ szolgáltatás építésügyihatósági ügyintézés elősegítése céljából,
 • Ügyfelek részére előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása (telekalakítás, körny.-term. véd., villamosipari, katasztrófavéd., útügyi, stb. eljárásokhoz)
 • Hatósági megkeresésre szakhatósági állásfoglalások kiadása
 • Kormányhivatal által történt kijelölés alapján ügyek intézése
 • Kútfúrás engedélyezése
 • Településképi vélemény kiadása
 • Telephely létesítési eljárás
 • Közterület igénybevételének engedélyezése, bérleti szerződések megkötése
 • Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez történő hozzájárulás, tulajdonosi hozzájárulás,
 • Kapubejáró, útcsatlakozás engedélyezése
 • Igazolás terület felhasználásról, pályázathoz
 • Igazolás gépjármű tároláshoz
 • Adó- érték bizonyítvány
 • Egyéb műszaki ügyek
 • Kérelmek egyéb lakossági ügyekben: településszerkezeti terv módosítás,  infrasrtuktúra, stb
 • Tel: 06 30 332 6234, 06 42 525 136
 • Email: szrita@nyirtelek.hu
Szekrényes Mihály

Szekrényes Mihály

Hivatalsegéd

 • Postázás, kézbesítési feladatok ellátása
 • Tel: 06 30 720 5924
Szabóné Barizs Katalin

Szabóné Barizs Katalin

Szociális ügyintéző

 • Szociális ügyek
 • Tel: 06 332 6129
 • Email: szabo.laszlone@nyirtelek.hu
Ladányiné Kiss Borbála

Ladányiné Kiss Borbála

Pénzügyi és Adóügyi Iroda

 • Tel: 06 30 332 6210
 • Email: kiss.borbala@nyirtelek.hu