+36 42 210 500 +36 42 210 001 - NYÍRTELEK PETŐFI 28 4461 - TELEPÜLÉSÜNKÖN 0-24 ÓRÁS TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER MŰKÖDIK. [email protected]

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
A Nyírteleki Polgármesteri Hivatal az ebösszeírással kapcsolatos feladatokat 2016. július 1. és 2016. szeptember 30. napja között – számozott igazolvánnyal rendelkező – közfoglalkoztatottak és diákmunkát végző fiatalok bevonásával látja el.

A 2016. évi ebösszeírás céljából kérem a Nyírtelek Város közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az ebösszeírókkal együttműködve az „Ebösszeíró adatlapot” kitölteni, illetve az alábbiakban felsorolt módokon a Polgármesteri Hivatalhoz eljuttatni szíveskedjenek.
Az ebösszeíró adatlap példányai beszerezhetők a Nyírteleki Polgármesteri Hivatalban (4461 Nyírtelek, Petőfi S. u. 28.) illetve a nyirtelek.hu  weboldalról letölthetők.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni. A kitöltött ebösszeíró adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:

  • személyesen az ebösszeíróknál
  • személyesen vagy postai úton a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 4461 Nyírtelek, Petőfi u. 28.
  • faxon (42/210-001)
  • elektronikusan a [email protected] címre megküldve

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2016. szeptember 30.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizhetik.

Tájékoztatom a Tisztelt Ebtartókat, hogy Nyírtelek Város Önkormányzata az ebösszeírás adatai alapján nem tervezi ebrendészeti hozzájárulás, ebadó bevezetését.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni!
Együttműködését köszönöm!

dr. Bartovics Norbert

 jegyző

[gview file=”https://azenvarosom.hu/site/wp-content/uploads/2016/07/ebosszeiroadatlapnyt.pdf”]

Languages »
Megszakítás