+36 42 210 500 +36 42 210 001 - NYÍRTELEK PETŐFI 28 4461 - TELEPÜLÉSÜNKÖN 0-24 ÓRÁS TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER MŰKÖDIK. [email protected]

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 43. §. (2) bekezdése alapján a Képviselő-testületet ülésre összehívom.

Az ülés ideje: 2019. szeptember 03. (kedd) 07.30 óra

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

NAPIREND

1./ Előterjesztés a víziközmű-fejlesztéssel kapcsolatos 2020-2034. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv megtárgyalására.

Előadó: Szekeres József polgármester

2./ Döntés az SSB Megyei Terület- és Gazdaságfejlesztési Holding Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról, továbbá döntés a társaság törzstőkéjének felemeléséről apport útján, illetve döntés újabb tőkeemelésről pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával.

Előadó: Szekeres József polgármester

3./ Egyebek

Nyírtelek, 2019. augusztus 30.

Szekeres József

  polgármester

Languages »
Megszakítás